Odzyskaj podatek z Holandii


 

Dla osób fizycznych na terenie Holandii  istnieją cztery rodzaje rozliczenia :

  • dla osób niezamledowanych - tzw. C biljet
  • dla osób zameldowanych - tzw P biljet
  • dla osób zameldowanych część danego roku rozliczeniowego - tzw. M biljet
  • zeznanie podatkowe w imieniu osoby zmarłej - tzw. F biljet

Osoby pracujące na terenie Holandii mogą starać się o zwrot nadpłaconego podatku nawet do 5 lat wstecz

Składając zeznanie podatkowe do 01.05 kolejnego roku holenderski urząd skarbowy próbuje wydać decyzje w ciągu trzech miesięcy, czyli do dnia 1 lipca danego roku. Jest to decyzja tymczasowa tzw. voorlopige aanslag. Urząd ma jednak 3 lata na wydanie decyzji definitywnej, wówczas zeznanie podatkowe jest dokładnie sprawdzane. Jeśli zeznanie nie zawiera żadnych błędów, wówczas podatnik otrzymuje decyzje - nihil czyli decyzję zerową, sugerującą zamknięcie danego roku rozliczeniowego. Holenderski fiskus może jednak skorzystać z możliwości wydania od razu decyzji definitywnej, zamiast tymczasowej i wówczas ma ustawowe trzy lata na rozpatrzenie zeznania podatkowego.

W celu uzyskania zwrotu z podatku wypełnij nasz formularz online oraz dołącz następujące dokumenty:

  1. Jaaropgaven lub ostatni wyciąg z wypłaty Salarispecificate, za każdy przepracowany okres w danym roku podatkowym. Ważne, aby skompletować wszystkie druki,  zapobiegnie to dalszym komplikacjom w urzędzie holenderskim. Jeżeli pracodawca nie wydał Ci Jaaropgave, to my postaramy się go zdobyć.
  2. Kopie dowodu osobistego.
  3. Aktualny rachunek bankowy - przeczytaj aktualności - dotyczące zmian przepisów wypłacania zwrotów z belastingu na konto.

Przelew ten otrzymasz bezpośrednio z urzędu podatkowego Belastingdienst w Holandii, bez naszego pośrednictwa. Czas oczekiwania na zwrot wynosi średnio od 2 do 6 miesięcy.