Odzyskaj podatek z Holandii


 

Dla osób fizycznych na terenie Holandii  istnieją cztery rodzaje rozliczenia :

  • dla osób niezamledowanych - tzw. C biljet
  • dla osób zameldowanych - tzw P biljet
  • dla osób zameldowanych część danego roku rozliczeniowego - tzw. M biljet
  • zeznanie podatkowe w imieniu osoby zmarłej - tzw. F biljet

Osoby pracujące na terenie Holandii mogą starać się o zwrot nadpłaconego podatku nawet do 5 lat wstecz

Składając zeznanie podatkowe do 01.05 kolejnego roku holenderski urząd skarbowy próbuje wydać decyzje w ciągu trzech miesięcy, czyli do dnia 1 lipca danego roku. Jest to decyzja tymczasowa tzw. voorlopige aanslag. Urząd ma jednak 3 lata na wydanie decyzji definitywnej, wówczas zeznanie podatkowe jest dokładnie sprawdzane. Jeśli zeznanie nie zawiera żadnych błędów, wówczas podatnik otrzymuje decyzje - nihil czyli decyzję zerową, sugerującą zamknięcie danego roku rozliczeniowego. Holenderski fiskus może jednak skorzystać z możliwosci wydania od razu decyzji definitywnej, zamiast tymczasowej i wówczas ma ustawowe trzy lata na rozpatrzenie zeznania podatkowego.

Koszt rozliczenia podatku w naszym biurze wynosi od 35€ lub równowartość 150PLN. (M biljet 45 euro )

W celu uzyskania zwrotu z podatku wypełnij nasz formularz online oraz dołącz następujące dokumenty:

  1. Jaaropgaven lub ostatni wyciąg z wypłaty Salarispecificate, za każdy przepracowany okres w danym roku podatkowym. Ważne, aby skompletować wszystkie druki,  zapobiegnie to dalszym komplikacjom w urzędzie holenderskim. Jeżeli pracodawca nie wydał Ci Jaaropgave, to my postaramy się go zdobyć.
  2. Kopie dowodu osobistego.
  3. Podpisany druk "podpis elektroniczny", który pobierzesz na naszej stronie.
  4. Podaj koniecznie Twój aktualny rachunek bankowy - przeczytaj aktualności - dotyczące zmian przepisów wypłacania zwrotów z belastingu na konto.

Otrzymasz od nas  formularz, służący do rejestracji Twojego konta bankowego, do otrzymywania przyszłych wypłat pieniędzy z urzędu podatkowego Belastingdienst w Holandii. Pismo to będziesz musiał(a) wydrukować i przesłać do Holandii, pod wskazany  adres.

Przelew ten otrzymasz bezpośrednio z urzędu podatkowego Belastingdienst w Holandii, bez naszego pośrednictwa. Czas oczekiwania na zwrot wynosi średnio od 2 do 6 miesięcy.

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE